Exploitatie repeaters – Financiën

Help mee de Haaglandse repeaters draaiende te houden !

Wil óók jij dat onze mooie Haaglandse repeaters PI1HGD, PI1DHG, PI2HGL, PI6HGL, PI3RAZ en PI6ZTM operationeel blijven ? Alleen met jóuw financiële steun kunnen wij, de Stichting Beheer Repeaters Haaglanden (SBRH), deze regionale experimenten in stand houden !

Onze EXPLOITATIE – waar hebben we het dan eigenlijk over ?

Om de genoemde repeaters draaiende te kunnen houden, regelt en bekostigt SBRH de nodige zaken. Wat het financiële deel betreft, doen de vaste kosten het grootste beroep op de inhoud van onze kas. Waar moet je bij deze vaste kosten zoal aan denken ?

  • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (zónder zo’n verzekering mag een repeater niet worden opgesteld);
  • de vergunningen (ATOF’s) én de toezichtskosten van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (eerder Agentschap Telecom);
  • de elektriciteitskosten voor de verschillende locaties;
  • de administratieve kosten : huur/gebruiksovereenkomsten;
  • de stichtingskosten.

Hoe hoog zijn deze jaarlijkse vaste kosten momenteel ?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering €    160,00
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

– Verlenging ATOFs   -> 6 x € 17,66*

– Toezichtskosten      -> 6 x € 89,00

 

€    106,00

€    534,00

Elektriciteitskosten** €      63,00
Administratieve kosten :    huur/gebruikersovereenkomsten €      89,00
Stichtingskosten €      49,00
Totaal vaste kosten per jaar -> € 1.001,00

* = verlenging ATOF voor een periode van 3 jaar kost € 53,00, aldus voor één jaar € 53,00 / 3 = € 17,66. En aangezien er sprake is van 6 repeaters, betekent dit 6 x € 17,66 = € 106,00.

** = de genoemde elektriciteitskosten zijn nog gebaseerd op het verbruik in 2022 en de toen geldende tarieven; door de enorme tariefsverhoging zullen de verbruikskosten straks beduidend hoger uitvallen en dit betekent dat deze kostenpost én het Totaal vaste kosten per jaar nog worden bijgesteld.

Variabele kosten

Naast de vaste kosten worden er af en toe ook kosten gemaakt voor noodzakelijk onderhoud en/of vervanging – want zaken gaan natuurlijk ook wel eens defect – dit betreft de variabele kosten. Tót vandaag zijn gelukkig enkele gepassioneerde beheerders bereid geweest deze variabele kosten uit eigen zak te betalen, anders zouden de jaarlijkse kosten (vast én variabel) nóg hoger uitpakken, maar óók voor deze kostenpost is een bijdrage vanuit de (regionale) radioamateurgemeenschap uiterst wenselijk.


Wil je ons ondersteunen ?

Wil je méér weten over de mogelijkheden om de Stichting Beheer Repeaters Haaglanden financieel te ondersteunen óf wil je meteen een donatie doen ? Klik dan hier.

Heb je vragen ? Neem dan gerust contact met ons op via de Contact-pagina.

73, het Bestuur van de Stichting Beheer Repeaters Haaglanden.