ATOF PI2HGL en PI3RAZ

Per 15 Juli zijn de vergunningen voor onbemand frequentiegebruik ten behoeve van PI2HGL en PI3RAZ weer verlengd voor 3 jaar.

De toestemmingen hiervoor zijn vanaf nu ook ondergebracht bij de stichting.

Voor PI2HGL zijn we bezig met het verzamelen van diverse materialen om de performance verder te verbeteren. Enige weken geleden hebben we de antenne al vervangen. Zie hier het artikel op deze site.

Een van de acties is de bouw van een reserverelais welke tijdelijk dan wel definitief de huidige en oude RS9044 kan vervangen, die hoognodig onderhoud nodig heeft.