DMR-MARC & Brandmeister de (ont)koppeling

Afgelopen week werden we geconfronteerd met een onaangekondigde statische koppeling tussen het DMR-MARC en het Brandmeister netwerk.

Niet alleen voor de gebruikers was dit een verassing, maar ook de beheerders van de drie DMR-MARC repeaters in Nederland. Deze waren hierover niet vooraf geïnformeerd.

De Brandmeister-beheerder had in samenwerking met de Duitse c-bridge-beheerder een statische koppeling opgezet tussen de landelijke talkgroups 204 op beide netwerken.

Als gevolg hiervan werd het netwerk tijdslot 1 op DMR-MARC-repeaters volledig gedomineerd door Brandmeister-verkeer waarbij de DMR-MARC specifieke talkgroups niet meer aan bod kwamen. Zoals: World Wide, Europa en de Engelse en Duitse talkgroups.

Na kort overleg tussen de Nederlandse DMR-MARC repeaterbeheerders werd snel duidelijk dat dit niet een gewenste situatie was.

Omdat er vooraf geen overleg geweest was over deze koppeling konden de beheerders pas achteraf ingrijpen.

De vraag is nu of een koppeling op landelijk niveau van de 204 talkgroups toegevoegde waarde heeft. De meeste DMR-MARC-repeaters worden immers omgeven door meerdere Brandmeister-repeaters waar dit verkeer al voorhanden is.

Als een koppeling toegevoegde waarde zou hebben zou deze in ieder geval dynamisch van aard moeten worden om de rest van het DMR-MARC-netwerkverkeer niet te verstoren.

Op dit moment wordt nagedacht over een andere vorm van koppeling waarbij de netwerk specifieke eigenschappen van DMR-MARC niet verloren gaat