Exploitatie Stichting Beheer Repeaters Haaglanden : update vaste kosten 2023

Bijna een jaar geleden, 18 april 2022, verstrekten wij jullie een inzicht in onze financiële situatie. Zowel de exploitatiekosten (=vaste kosten/lasten) alsook hetgeen wij op dat moment in kas hadden werden geadresseerd zodat jullie konden zien dat het noodzakelijk was iets te ondernemen om de continuïteit van ons mooie regionale repeaterpark te borgen.

Onze oproep om ons financieel te ondersteunen is een geweldig succes gebleken, want op 2 juli konden wij jullie melden dat door talrijke donaties SBRH er financieel weer goed voor stond. Geweldig om te zien dat de radioamateurs in de regio, maar óók daar buiten (!), achter het repeater-initiatief en de experimenten staan. We doen het dus in onze regio nog altijd voor elkaar én met elkaar, top !!!

Nú, een jaar na dit donatie-initiatief, hebben wij weer eens de balans opgemaakt en ingezoomd op de huidige exploitatiekosten, kosten die door de diverse tariefverhogingen bij met name de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, het voormalige Agentschap Telecom) én de energieleveranciers enorm zijn gestegen. Op onze ‘Exploitatie Repeaters’-pagina hebben wij de Exploitatiekosten 2023 voor jullie uitgewerkt. Wil je meer lezen hierover, klik dan hier.

Zoals jullie kunnen zien, zijn de jaarlijkse vaste kosten voor 2023 behoorlijk hoog. Dit betekent dat een voornaam deel van de donaties die wij vorig jaar mochten ontvangen, dit jaar nog wordt uitgegeven. Resultaat : de inhoud van onze kas slinkt helaas weer gestaag.

Willen wij met z’n allen volgend jaar ook nog kunnen genieten van onze mooie Haaglandse repeaters, dan is aanvulling van de kas noodzakelijk. Helpen jullie ons óók dit jaar weer een handje door ons financieel te steunen ?