Onderhoud PI6HGL

Vanmorgen is het 23cm relais pi6hgl uitgeschakeld en weggehaald van zijn locatie voor onderhoud.

Al enige tijd had het relais problemen met de squelsch van de ontvanger, gebruikers zonder ctcss ondervonden hier last van.

Eerdere pogingen om dit op locatie op te lossen hadden niet het gewenste resultaat.

Recent was ook ineens de veldsterkte van het relais aanzienlijk verminderd .

Om dit allemaal in een keer op te kunnen lossen is besloten het relais weg te halen zodat we  hier op de werkbank wat uitvoeriger naar  kunnen kijken.

planning is om de repeater binnen 2 weken weer volledig operationeel te hebben