Vervanging PI2HGL afgerond

Afgelopen weekend zijn de laatste werkzaamheden afgerond voor de totale vervanging van het analoge 70cm relais PI2HGL.

De afgelopen maanden was al een nieuwe antenne-opstelling gerealiseerd , de antenne vervangen door een langer exemplaar met meer gain (Procom CXL 70-5C/l) en de coaxkabel vervangen door een lengte 1/2 inch Cellflex .
Tijdens eerdere metingen hadden we geconstateerd dat, ondanks een niet zo gevoelige ontvanger, we ook te maken hadden met een geringe mate van desensing (beïnvloeding van de zender op de ontvangerprestaties) .

Voordat we iets konden doen aan de ontvangergevoeligheid van het relais, moest er eerst wat gedaan worden aan de te beperkte isolatie tussen de zender en ontvanger.
Het thans gebruikte duplexfilter is hiervoor voorzien van een extra notch- en bandpass-sectie.
Na uitbreiding van het filter, hebben we momenteel ruim 90 dB aan de ontvangerkant en meer dan 100 dB aan de zenderzijde van het filter.
Tevens zorgt het bandpassfilter ervoor dat ook sterke signalen buiten onze amateurband afdoende onderdrukt worden. Hiermee is voldoende isolatie gerealiseerd om geen last meer te hebben van onze eigen zender bij een ontvangergevoeligheid van -120 dBm / 12 dB Sinad , dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de oude situatie.
De RS9044 is voorlopig vervangen door een Nokia BSR450 Basestation, een transceiver waarin dezelfde besturing is voorzien als bij onze 2 meter en 23 centimeter relais al langer gebruikt wordt.

Nokia BSR 450 basestation

 

De nieuwe Procom CXL 70-5c/l

Uitzicht richting Noord vanaf de repeaterlocatie. Duidelijk te zien is dat hier de hoogbouw ons in de weg zit.
Dit is van oudsher al een slechte hoek en er wordt nog steeds bijgebouwd zoals te zien is.
De komende tijd zullen we aan de hand van ervaringen met de nieuwe setup kijken waar nog verdere verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.
Speciale dank gaat uit naar de contestclub PI4CC welke, door bemiddeling van Peter PC2A en Andrew PE2APR, ons belangeloos voorzien heeft van de nodige antenne-materialen en Cellflex coaxkabel.