Wintertijd 2023 … wijzigt u uw mobilofoon/portofoon-instellingen ?

Omdat de klok op zondag 29 oktober om 03:00 uur wordt teruggezet naar 02:00 uur, dit vanwege het intreden van de wintertijd, is het raadzaam uw mobilofoon/portofoon-instellingen aan te passen. Dit is met name van toepassing wanneer er APRS/GPS-functionaliteit beschikbaar en actief is. De Time Zone dient vanaf bovengenoemd tijdstip GMT / UTC +01:00 te zijn.

… en voor de bezitter van een AnyTone D878UV {Plus} / D878UVII {Plus} of Hytera PD785G :

Time Zone aanpassen (direct) op de portofoon

Het is, naast het doen van aanpassingen in de codeplug, óók mogelijk de Time Zone (direct) op de portofoon aan te passen. Volg onderstaande stappen om dit voor elkaar te krijgen.

AnyTone D878UV {Plus) en D878UVII {Plus}

  • druk op Menu (=groene knop)
  • selecteer m.b.v. de ronde ‘cursor’-knop i.c.m. Select (=groene knop) de volgende zaken : Settings, [1] Radio Set, [4] Other Func, [27] Time Zone, UTC +01:00
  • druk vier maal op Back (=rode knop) om terug te keren naar het hoofdscherm.

Hytera PD785G

  • druk op Menu (=smalle toets met doorgetrokken streep)
  • selecteer m.b.v. de ronde ‘cursor’-knop i.c.m. Select de volgende zaken : Settings, [2] Radio Set, [12] Date en Time, [1] Time Zone, GMT +01:00
  • druk vijf maal op Back (=smalle toets met 2 kleine streepjes) om terug te keren naar het hoofdscherm.

Degene die dit bericht vóór zaterdag 28 oktober leest én tevens naar de Dag voor de RadioAmateur in Zwolle gaat, wensen wij een hele fijne, gezellige en inspirerende dag toe !